Клуб на паникьорите в България "Бялата лястовица"

Най-съществената част от изцелението и превръщането ми в цялостна личност е да приема всички свои аспекти. Повечето от проблемите ми идват от отхвърлянето на част от мен, от липсата на пълна и безусловна любов към себе си. Не гледам на живота си със срам. Възприемам миналото като част от богатството и пълнотата на живота. Без това богатство и тази пълнота днес нямаше да съм тук. Когато приема всичко в себе си, ще бъда цялостна и изцелена. Луиз Хей

 
ОТКЪС ОТ КНИГАТА

iHerb.com

ПРЕПОРЪЧАНО

UDEMY
Sitewide-10usd160x600
AliExpress
11 Nov Big Sale Image Banner 190 x 240