Клуб на паникьорите в България "Бялата лястовица"

Изцелявам се на всички нива. Днес е време за състрадание и време за изцеление. Обръщам се към себе си и се свързвам с онази част от мен, която знае как да лекува. Възможно е. Знам, че се намирам в процес на изцеление. В това време откривам своите способности на лечител - способности, които са силни и могъщи. Аз съм невероятно способна. Готова съм да премина на ново ниво, за да мога истински да се изцеля на всички възможни нива. Аз съм дух и бидейки дух, съм свободна да помагам на себе си - и на света. Луиз Хей

 
ОТКЪС ОТ КНИГАТА

iHerb.com

ПРЕПОРЪЧАНО

UDEMY
Sitewide-10usd160x600
AliExpress
11 Nov Big Sale Image Banner 190 x 240